Điện thoại: 028.8889.8688

Thị trường phân phối

doan gia phat icon

ĐOÀN GIA PHÁT vinh hạnh khi là một trong các công ty đưa hạt gạo Việt Nam xuất hiện hơn 20 quốc gia khác nhau và đặc biệt tại thị trường khó tính như thị trường Quốc Tế.

QUY TRÌNH GIAO HÀNG

  • Cam kết thời gian giao hàng trung bình 15 – 20 ngày, chậm nhất sẽ là 1 tháng.
  • Hỗ trợ giao hàng từng phần (Ví dụ: Với đơn hàng 1.000 tấn…. có thể hỗ trợ giao hàng từ 2 – 3 đợt, hoặc tuỳ theo yêu cầu của khách hàng)
  • Sản phẩm xuất khẩu sẽ được các đơn vị giám định Quốc tế kiểm tra và giám sát (Kiểm tra chất lượng, Kiểm tra số lượng, Kiểm tra vệ sinh Container,…).

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

  • Hỗ trợ thanh toán theo từng giai đoạn (Có thể đàm phán)
  • Tiến độ thanh toán cọc 30%-40%
golden line

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO CHÂU ÂU

TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG

Quy định số 1308/2013, cập nhật năm 2020 của EC đưa ra tiêu chuẩn cho gạo, cụ thể:

  • Có chất lượng cao, không mùi.
  • Chứa độ ẩm không quá 14%.
  • Có sản lượng gạo xát nguyên hạt 63% trọng lượng (với tỷ lệ hạt lép 3%).

TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Quy định EC số 178/2002: Luật thực phẩm chung EU bao gồm các quy trình liên quan đến truy xuất nguồn gốc, các quy định liên quan đến vệ sinh và chất gây ô nhiễm trong thực phẩm;

Quy định EC số 852/2004: Cập nhật năm 2021 về vệ sinh thực phẩm không có nguồn gốc động vật của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu;

Tuân thủ các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 22000 cùng với việc áp dụng các nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) để đảm bảo an toàn sản phẩm.

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN (GMO)

Quy định EC số 1829/2003 xác định rằng không được đưa ra thị trường các sản phẩm chứa GMO nếu không được ủy quyền và tuân thủ các quy định về gắn nhãn.

Quy định EU số 503/2013 cung cấp chương trình nộp đơn phê duyệt có hiệu lực trên toàn EU để các doanh nghiệp có thể đưa vào thị trường các sản phẩm biến đổi gen.

QUY CHUẨN BAO BÌ SẢN PHẨM

Quy định EU số 1169/2011 được Ủy ban Châu Âu quy định những quy tắc chung cho ghi nhãn áp dụng với tất cả các sản phẩm thực phẩm. Thông tin bắt buộc về tên sản phẩm, thành phần, khối lượng ròng, ngày hết hạn, điều kiện bảo quản, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng, đánh dấu lô và bảng tuyên bố dinh dưỡng phải được cung cấp đầy đủ trên các thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

QUY ĐỊNH KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Quy định số 2005/15/EC đối với vật liệu đóng gói và vật liệu lót bằng gỗ, yêu cầu vật liệu đóng gói hoặc sản phẩm thực vật làm từ gỗ không được chứa sâu bệnh.

Đạo luật mới về Sức khỏe thực vật của EU số 2016/2031 quy định tất cả các sản phẩm thực vật sống bắt buộc phải có chứng nhận kiểm dịch thực vật và tuân thủ các quy định về dịch hại nghiêm ngặt.

Quy định EU số 2019/2072 cung cấp chi tiết về thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại sâu bệnh.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Quy định EC số 178/2002 thiết lập các nguyên tắc chung về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối. Quy định cũng xác định các trách nhiệm của các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu và các nhà phân phối trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

golden line

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO PHILIPPINES

TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG

Hàm lượng độ ẩm: Gạo xuất khẩu sang Philippines phải có hàm lượng độ ẩm không quá 14%.

Hàm lượng bột: Gạo xuất khẩu không được có hàm lượng bột vượt quá 0,75%.

Độ tinh khiết: Gạo xuất khẩu phải đạt độ tinh khiết tối thiểu là 95%.

Độ dẻo: Độ dẻo của hạt gạo không được quá 1.8 mm.

TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chất ô nhiễm: Gạo xuất khẩu phải tuân thủ giới hạn về hàm lượng các chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu và kim loại nặng. Các giới hạn này được quy định bởi Bộ Nông nghiệp và Cung cấp Thực phẩm của Philippines.

QUY CHUẨN BAO BÌ SẢN PHẨM

Gói bao: Gạo xuất khẩu cần được đóng gói chắc chắn và bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Gói bao phải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu, độ bền và khả năng chống thấm nước.

Chứng nhận phân loại: Gạo xuất khẩu cần có chứng nhận phân loại đúng loại gạo theo quy định của Bureau of Plant Industry (BPI) của Philippines.

Các quy định, tiêu chuẩn và chỉ số cụ thể từ các cơ quan chính phủ, như National Food Authority (NFA) và Bureau of Plant Industry (BPI), đảm bảo tuân thủ đúng quy định khi xuất khẩu gạo sang Philippines.

golden line

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO CÁC NƯỚC CHÂU PHI

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO SANG NIGERIA

Hàm lượng độ ẩm: Không quá 14%.

Kích thước và hình dạng hạt gạo: Tùy thuộc vào loại gạo, nhưng phải đảm bảo đồng nhất trong từng lô hàng.

Chất ô nhiễm: Giới hạn về hàm lượng các chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu, và kim loại nặng phải tuân thủ quy định của Nigeria.

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO SANG KENYA

Hàm lượng độ ẩm: Không quá 14%.

Chất ô nhiễm: Giới hạn về hàm lượng các chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu, và kim loại nặng phải tuân thủ quy định của Kenya.

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO SANG GHANA

Hàm lượng độ ẩm: Không quá 14%.

Chất ô nhiễm: Giới hạn về hàm lượng các chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu, và kim loại nặng phải tuân thủ quy định của Ghana.

golden line

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO INDONESIA

ĐIỀU LUẬT VÀ QUY ĐỊNH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Luật Số 18 năm 2012 về Thực phẩm) của Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2016 tentang Ketentuan Umum Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Tani (Nông nghiệp) (Quy định chung về kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm nông sản) của Indonesia.

CÁC CHỈ SỐ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN

Hàm lượng độ ẩm: Không quá 14%.

Hàm lượng bột: Không vượt quá 2%.

Chất ô nhiễm: Hàm lượng chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu và kim loại nặng phải tuân thủ quy định của Indonesia.

QUY CHUẨN VỀ BAO BÌ SẢN PHẨM

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/10/2010 tentang Kemasan Pangan (Quy định về bao bì thực phẩm) của Indonesia.

Bao bì phải tuân thủ quy định về chất liệu, kích thước, độ bền và khả năng chống thấm nước của Indonesia.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Tani (Nông nghiệp) (Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng nông sản) của Indonesia.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc và chịu trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng sản phẩm theo quy định của Indonesia.

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN (GMO)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika (Quy định về an toàn thực phẩm sản phẩm biến đổi gen) của Indonesia.

Gạo không được chứa thành phần GMO hoặc phải tuân thủ quy định về nhãn mác GMO theo quy định của Indonesia.

golden line

TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU GẠO USA

TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG

Hàm lượng độ ẩm: Không quá 14%.

Hàm lượng bột: Phải tuân thủ yêu cầu cụ thể của Hoa Kỳ.

Chất ô nhiễm: Phải đáp ứng giới hạn về chất ô nhiễm như hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu và kim loại nặng theo quy định của Hoa Kỳ.

TIÊU CHUẨN AN TOÀN THỰC PHẨM

Chất phụ gia và chất bảo quản: Phải tuân thủ quy định của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Chất thuốc trừ sâu: Phải tuân thủ quy định về hạn chế chất thuốc trừ sâu và mức tồn dư của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA).

QUY CHUẨN VỀ BAO BÌ SẢN PHẨM

Bao bì phải tuân thủ quy định về chất liệu, kích thước, độ bền và thông tin ghi trên bao bì của Hoa Kỳ.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Đáp ứng quy định về truy xuất nguồn gốc và chịu trách nhiệm về tính minh bạch và chất lượng của sản phẩm theo quy định của Hoa Kỳ.

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN (GMO)

Đối với gạo không chứa thành phần GMO, phải tuân thủ quy định về nhãn mác GMO của Hoa Kỳ.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và quy định khi xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ, quý khách hàng nên tham khảo các thông tin cụ thể và cập nhật từ cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ như FDA, EPA, USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), và các tổ chức liên quan khác.